Deltagere

Alle, der har fast bopæl eller beskæftigelse i Danmark, har adgang til AMU. Det vil sige, at der principielt er frit optag på AMU.

Hovedmålgruppen er ufaglærte og faglærte. Det er til denne målgruppe, at uddannelserne udvikles, og det er denne målgruppe, der har ret til VEU-godtgørelse.

Læs mere om VEU-godtgørelse under menuen Deltagerbetaling.