Kost og logi

Hvis man under uddannelsen er indkvarteret uden for bopælen, har man ret til tilskud til kost og logi. Retten til indkvartering gælder, hvis der er mere end 120 kilometer i transport mellem bopæl og uddannelsessted og retur, eller hvis det af tidsmæssige eller andre grunde er rimeligt, at man er indkvarteret uden for bopælen.

Læs mere om regler og satser for tilskud til kost og logi på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside.