Sprogtest og IT-rygsæk

For at sikre at deltageren sprogligt vil være i stand til at følge undervisningen med tilfredsstillende resultat, kan det forud for et AMU-kursus pålægges vedkommende at gennemføre en sprogtest. Man kan få vejledning om eventuel efterfølgende undervisning via den forberedende voksenuddannelse (FVU). Der er ikke deltagerbetaling, ligesom der også er mulighed for løntilskud, hvis undervisningen foregår i arbejdstiden. Man kan kontakte et lokalt VUC-center for at få igangsat FVU-undervisning.

Derudover kan alle, der deltager i AMU-kurser eller Individuel Kompetence Vurdering (IKV) via AMU, få vurderet deres basale læse-, regne- og skrivefærdigheder. Hvis man har svært ved at tilegne sig det teoretiske indhold, er der gode muligheder for støtte. Det kræver blot, at man gør AMU-udbyderen opmærksom på dette senest 1-2 uger før kursusstart. Deltageren kan få udleveret en IT-rygsæk, der består af en bærbar computer og en scanner til oplæsning af undervisningsmaterialerne. Ordningen er gratis.

Få mere information om muligheder for støtte under AMU-kurser hos din AMU-udbyder.