EU lovpligtig efteruddannelse

Den 1. januar 2018 lancerede Færdselsstyrelsen en ny model for den obligatoriske efteruddannelse for erhvervschauffører. Den nye model åbner mulighed for, at efteruddannelsen gennemføres i tre moduler af henholdsvis 2 + 2 + 1 dag(e):

Modul 1 har en varighed af 2 dage og omfatter obligatorisk indhold.
Modul 2 har en varighed af 2 dage og omfatter brancherettet indhold.
Modul 3 har en varighed af 1 dage og omfatter valgfrit indhold.

Alternativt kan efteruddannelsen gennemføres som hidtil i ét modul af 5 dages varighed:

Kurset har en varighed af 5 dage og omfatter en integreret "pakke" af obligatorisk, brancherettet og valgfrit indhold.

De moduler, som indgår i den obligatoriske efteruddannelse, skal sammensættes af kurser godkendt af styrelsen. Du kan se de godkendte efteruddannelseskurser i menuen til venstre.

Som hidtil skal alle nuværende og kommende erhvervschauffører gennemføre efteruddannelse hvert femte år. Efteruddannelse kan gennemføres enten i det land, hvor du har din sædvanlige bopæl, eller i det land du arbejder. Efteruddannelsen skal fortsat gennemføres inden for en periode på 12 måneder.

Det nuværende uddannelsesdirektiv tillader ikke, at man integrerer certifikatbærende kurser i efteruddannelsen.

For god orden skyld skal det nævnes at, det frem til 30. juni 2018 vil være muligt at gennemføre efteruddannelsen efter de hidtil gældende regler i bekendtgørelse 877 af 8. juli 2015. 

Færdselsstyrelsen informerer derudover om brancherettede-, obligatoriske- og valgfri kurser for gods og bus.

Læs mere på Færdselsstyrelsens hjemmeside