Lovpligtig EU-efteruddannelse

Alle AMU-kurser, der afholdes i forbindelse med den lovpligtige EU-efteruddannelse for lastbilchauffører og buschauffører er fritaget fra krav om prøve. Dette gælder også for de AMU-kurser, der kan tilvælges som valgfrit på modul 3, og som der normalt er prøver på.

Hvilke AMU-kurser, der kan tages som valgfrit indhold på EU-efteruddannelsen, fremgår af Færdselsstyrelsens hjemmeside. Her findes en liste over godkendte efteruddannelseskurser på gods og på bus.

Færdselsstyrelsens liste over godkendte efteruddannelseskurser på gods 

Færdselsstyrelsens liste over godkendte efteruddannelseskurser på bus