Spørgsmål og svar

Hvornår skal der afholdes prøver i AMU? 
Som følge af trepartsaftalen om styrket og mere fleksibel voksen-, efter og videreuddannelse, er der fra 1. januar 2020 indført krav om, at AMU-kurser skal afsluttes med en prøve. 

Hvor kan skolerne se, om et AMU-kursus skal afsluttes med prøve?
Det fremgår under den enkelte AMU-uddannelse i udannelsesadministration.dk.
Prøvekravet til det enkelte kursus fremgår af det tilhørende kursusdokument (selve AMU-målet), som kan findes på uddannelsesadministration.dk. Her kan man finde en beskrivelse af prøven samt informationer om bedømmelsesgrundlag og bedømmelseskriterier.
Se guide til at åbne kursusdokumentet for et kursus i uddannelsesadministration.dk.  

Skal der altid afholdes prøve?
Hvis der er tilknyttet en prøve, så er svaret ja.

Hvordan afholdes prøverne?
Det er som udgangspunkt efteruddannelsesudvalgene, der fastsætter formen og indholdet i prøven. Prøver i AMU skal derfor afholdes i overensstemmelse med efteruddannelsesudvalgets beskrivelse samt de fastsatte regler for afholdelse af prøver.

Hvor finder vi TURs prøver?
Prøverne er tilgængelige for godkendte udbydere i TURs online prøveplatform Multitest. De er placeret under de nyoprettede fagområder ved navn "AMU-test Gods", "AMU-test Lager" etc. Hvis uddannelsesudbyderen endnu ikke har adgang til Multitest, kontakt Multitest for at komme i gang.

Hvornår kan en uddannelse fritages for prøvekravet?
Et AMU-kursus kan fritages for prøvekrav, hvis der har været en aktivitet på under én årselev i det foregående kalenderår eller hvis efteruddannelsesudvalget har fået dispensation for kravet om udvikling af prøve til uddannelsen. Også denne oplysning vil fremgå af rapporten fra uddannelsesadministration.dk.

Hvad med AMU-kurser, hvor der allerede indgår prøver?
Uddannelser med myndighedskrav; myndighedscertifikatuddannelser og branchecertifikatuddannelser, hvor der afholdes prøver på andet grundlag, eller hvor spørgsmålet om prøver på nogen måde er reguleret af den kompetente myndighed, organisation eller lignende, er fritaget for regelsættet om prøver i AMU. Her henvises i øvrigt til regler fastsat af den myndighed, der regulerer området.

Nyheder

Nyhedsbrev - udgives hver fredag