Spørgsmål og svar

Hvornår skal der afholdes prøver i AMU?
Fra den 1. januar 2019: Alle arbejdsmarkedsuddannelser og delmål skal afholdes med prøve, hvis prøven findes en måned før, uddannelsen starter.
Fra den 1. januar 2020: Alle arbejdsmarkedsuddannelser og delmål skal afholdes med prøve, medmindre uddannelsen er fritaget herfor (eller den enkelte deltager har fået dispensation).

Hvor kan skolerne se, om et AMU-kursus skal afsluttes med prøve?
Når der bliver tilknyttet en prøve til et AMU-kursus, vil beskrivelsen af prøven kunne findes på udannelsesadministration.dk. Det vil desuden fremgå af den ugentlige rapport, som Undervisningsministeriet sender ud én gang om ugen, når der bliver tilknyttet en prøve til en uddannelse.

Skal der altid afholdes prøve?
Hvis der er tilknyttet en prøve, så er svaret ja, forudsat at prøven er tilknyttet uddannelsen senest en måned før afholdelsens påbegyndelse. Det vil sige, at hvis datoen for prøvens tilknytning i uddannelsesadminitsration.dk f.eks. er 1. januar, så skal der afholdes prøve, når uddannelsen påbegyndes 1. februar eller senere.

Hvordan afholdes prøverne?
Det er som udgangspunkt efteruddannelsesudvalgene, der fastsætter formen og indholdet i prøven. Prøver i AMU skal derfor afholdes i overensstemmelse med efteruddannelsesudvalgets beskrivelse samt de fastsatte regler for afholdelse af prøver.

Hvor finder vi TURs prøver?
Prøverne er tilgængelige for godkendte udbydere i TURs online prøveplatform Multitest. De er placeret under de nyoprettede fagområder ved navn "AMU-test Gods", "AMU-test Lager" etc. Hvis uddannelsesudbyderen endnu ikke har adgang til Multitest, så kontakt Multitest for at komme i gang.

Hvornår kan en uddannelse fritages for prøvekravet?
Et AMU-kursus kan fritages for prøvekravet, hvis der har været en aktivitet på under én årselev i det foregående kalenderår eller hvis efteruddannelsesudvalget har fået dispensation for kravet om udvikling af prøve til uddannelsen. Også denne oplysning vil fremgå af rapporten fra uddannelsesadministration.dk.

Hvad med AMU-kurser hvor der allerede indgår prøver?
Uddannelser med myndighedskrav, såvel myndighedscertifikatuddannelser som branchecertifikatuddannelser, hvor der afholdes prøver på andet grundlag, eller hvor spørgsmålet om prøver på nogen måde er reguleret af den kompetente myndighed, organisation eller lignende, er fritaget for regelsættet om prøver i AMU. Her henvises i øvrigt til regler fastsat af den myndighed, der regulerer området.