Erhvervsuddannelser (EUD)

En erhvervsuddannelse (EUD) er en primært praktisk baseret uddannelse, hvor en stor del af undervisningen foregår i praktikvirksomheden. Uddannelsens varighed kan variere mellem halvandet og fire år.

En erhvervsuddannelse kan påbegyndes straks efter folkeskolen og kræver blot, at der indgås en uddannelsesaftale mellem virksomheden og lærlingen.

For folk over 25 år er det bl.a. muligt at blive udlært via Meritvejen, der tager udgangspunkt i den enkelte deltagers forudgående erhvervserfaringer, tidligere uddannelse og kompetencer i henhold til det, deltageren nu ønsker en formel erhvervsuddannelse inden for.

Transportuddannelser

Uddannelsesveje

Oplæring og virksomhedsgodkendelse

DM for transportlærlinge