Ændring af uddannelsestid

Skal den fastsatte uddannelsestid for en uddannelse afkortes eller forlænges, kræver det, at Transporterhvervets Uddannelser godkender ændringen. I nogle tilfælde har elev og virksomhed selv mulighed for at aftale en forlængelse af uddannelsesaftalen.

Nedenstående ansøgningskema erstatter ikke en uddannelsesaftale eller et tillæg. Når der ansøges om ændring af uddannelsestid, med nedenstående ansøgningsskema, ændrer det ikke på, at der skal udfyldes og underskrives enten en 'Uddannelsesaftale' eller et 'Tillæg til uddannelsesaftale'.

Hvem kan søge om ændring af uddannelsestid?

Elev og praktikvirksomhed kan selv søge om ændring af uddannelsestiden, men skolen kan også gøre det på vegne af parterne. Det kan være en fordel, da I så sikrer, at skoleophold kan placeres inden for den fastsatte uddannelsestid. Der er ikke formkrav til ansøgning om fastsættelse af uddannelsestid.

14 dages sagsbehandlingstid

Alle sager behandles inden for 14 dage, ellers orienteres ansøgeren.

Sagerne registreres og afgøres i EASY, som skolerne og de faglige udvalg har direkte adgang til. Desuden orienteres ansøger, elev og virksomhed om afgørelsen.

Ansøgningsskema

Klik nedenfor for at åbne det relevante ansøgningsskema. Ansøgningsskemaet åbnes på en ny fane.

 

Klik her for at åbne ansøgningskema for afkortning af uddannelsestid

Klik her for at åbne ansøgningskema for forlængelse af uddannelsestid