COVID-19

Vi opdaterer løbende denne side med information om COVID-19, der er relevant i regi af transportuddannelserne.

Nyheder fra TUR: 

13. marts 2020: Information til elever på erhvervsskolerne vedrørende erhvervsskolernes lukning

16. marts 2020: Akutte initiativer på uddannelsesområdet inden for transport

19. marts 2020: Force majeure: Nye bekendtgørelser er trådt i kraft fra Færdselsstyrelsen

19. marts 2020: Udvalgte BAB-kurser kan nu gennemføres som fjernundervisning

20. marts 2020: Ny lov og bekendtgørelse om nødundervisning er trådt i kraft

24. marts 2020: Skriftlig prøve i gaffeltruck kan tages hjemmefra

24. marts 2020: Flere skoler udbyder fjernundervisningskurser på amu.nu

24. marts 2020: Ingen mulighed for fjernundervisning på den lovpligtige efteruddannelse

26. marts 2020: Prøver i AMU

31. marts 2020: Udstedelse af administrativt svendebevis på TURs område

07. april 2020: Nye tiltag til internationale transportmedarbejdere og på ADR-området

Nyttige links:

3F: Få svar på dine spørgsmål om Coronavirus, karantæne og den nye trepartsaftale

Børne- og Undervisningsministeriet: Information til uddannelsesinstitutioner om Coronavirus

Børne- og Undervisningsministeriet: Lov om midlertidige foranstaltninger på børne- og undervisningsområdet (19. marts 2020) 

Børne- og Undervisningsministeriet: Bekendtgørelse om nødundervisning m.v. på børne- og undervisningsområdet som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-1 (19. marts 2020)

Børne- og Undervisningsministeret: Bekendtgørelse om visse midlertidige foranstaltninger for erhvervsuddannelserne som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-1 (23. marts 2020)

Dansk Erhverv: Information til virksomheder om Coronavirus

Dansk Industri: Vejledning til virksomheder om Coronavirus 

Færdselsstyrelsen: Certifikat til internationale transportarbejdere til brug under corona-krisen (skabeloner til dansk og engelsk certifikat)

Færdselsstyrelsen: Tiltag på vejtransportområdet som følge af Coronavirus