Værdigrundlag for DM

Uden en stærk transportbranche går samfundet i stå. Derfor bliver de unge, som vælger en transportuddannelse, fejret til DM.

Fremtiden kræver faglært arbejdskraft, som uddannet til at håndtere den avancerede teknik i moderne transport, lager og logistik. Transportbranchen kan kun imødekomme de stigende krav ved opkvalificering og uddannelse af sine medarbejdere, samt ved lærlingeuddannelser.

TURs engagement i mesterskaberne sker ud fra et ønske om at:

  • Udbrede kendskabet til transportuddannelser
  • Højne uddannelsens status blandt de unge
  • Give branchen et bedre rekrutteringsgrundlag
  • Give virksomheder mulighed for profilering over for presse, kommende lærlinge m.v.


TUR har også været initiativtager bag deltagelsen i internationale og nordiske mesterskaber, hvor vinderne af DM for transportlærlinge har repræsenteret Danmark.

DM-for-transportlaerlinge-billeder-PR-laerling-transport-uddannelse-chauffoer-lager-logistik-mesterskab-gaffeltruck-kran