Kvalifikationsuddannelse for chauffører

Læs om reglerne for grundlæggende kvalifikationsuddannelse og varebilschaufføruddannelsen.

Bus- og godsuddannelsen (CUB)

Chauffører, der tager kørekort til bus efter den 10. september 2008, og chauffører, der tager kørekort til lastbil efter 10. september 2009, skal gennemføre en kvalifikationsuddannelse for at udføre erhvervsmæssig kørsel.

De grundlæggende kvalifikationer kan fås ved enten at gennemføre "Grundlæggende kvalifikationsuddannelse", som er på 8 uger, eller "Intensiv grundlæggende kvalifikationsuddannelse", som er på 4 uger. Hvilken kvalifikationsuddannelse du skal vælge, er blandt andet afhængig af, hvor gammel du er, og hvilke former for kørsel, som du ønsker at køre.

Varebilschaufføruddannelsen (VUB)

Chauffører, der tager kørekort til person- og varebil efter den 30. juni 2019, skal gennemføre en kvalifikationsuddannelse for at udføre erhvervsmæssig kørsel i varebil (Godstransport for fremmed regning). De grundlæggende kvalifikationer kan fås ved at gennemføre "Grundlæggende kvalifikationsuddannelse", som er på 3 dage.

En chauffør, der i perioden den 1. juli 2009 til den 30. juni 2019 i mindst to år som hovedbeskæftigelse har været varebilschauffør, er fritaget for pligten til at gennemføre en grundlæggende kvalifikationsuddannelse. Dog skal chaufføren gennemfører efteruddannelse efter en tidsfrist, som er angivet i bekendtgørelsen om kvalifikationskrav til visse fører af køretøjer i vejtransport, bilag 4. Alle varebilschauffører skal herefter gennemføre en efteruddannelse hvert femte år. Alle varebilschauffører, der har et gyldigt chaufføruddannelsesbevist til lastbil (CUB), er fritaget for uddannelseskravet.

Bevis for påbegyndt uddannelse

EUD- og EGU-lærlinge, som er under uddannelse, kan få udstedt beviset for påbegyndt grundlæggende kvalifikationsuddannelse, hvis de har erhvervet kørekort til kat. C eller D og har påbegyndt den grundlæggende kvalifikationsuddannelse. Beviset kan benyttes midlertidigt til kørsel i Danmark og ind til det originale chaufføruddannelsesbevis (CUB) er udstedt.


EUD- og EGU-lærlinge, som er under uddannelse, kan få udstedt beviset for påbegyndt varebilschaufføruddannelse (VUB), hvis de har erhvervet kørekort til kat. B, og som har påbegyndt den grundlæggende varebilskvalifikationsuddannelse. Beviset kan benyttes midlertidigt til kørsel i Danmark og ind til det originale varebilschaufføruddannelsesbevis (VUB) er udstedt.

Læs mere om reglerne på Færdselsstyrelsens hjemmeside