Bogpakker til lærlinge på lager- og godsuddannelserne

For at styrke uddannelserne af professionelle chauffører og lagermedarbejdere indenfor transport og lager finansierer en række fonde en bogpakke til lærlinge.

For at modtage en vederlagsfri bogpakke til virksomhedens lærlinge skal denne være medlem af 3F, og virksomheden skal være medlem af en af følgende arbejdsgiverorganisationer samt være bidragsyder til den fond, der er angivet efter den enkelte organisation:

  • Arbejdsgiverforeningen for Transport og logistik (Transportens Udviklingsfond/TU)
  • Dansk Transport og logistik (Godstransportens Uddannelses- og Udviklingsfond/GUU)
  • Arbejdsgiverforeningen for Turistvognmænd (Persontrafikkens Udviklingsfond/PUF)
  • Turistvognmændenes Arbejdsgiverforening (Turistvognmændenes Udviklingsfond/TUF)

Aftalen gælder også virksomheder, der har tiltrådt Transport- og Logistikoverenskomsten, som er indgået mellem DI Overenskomst I (ATL) og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen.

Ansøgningsprocessen er todelt

  1. Virksomheden ansøger i første omgang formelt om bogpakken, og hvis virksomheden opfylder betingelserne, vil TUR Forlag tage kontakt til lærlingen.
  2. Lærlingen ansøger ligeså og opfyldes lærlingebetingelserne, vil bogpakken blive sendt afsted.

Bogpakkerne består af både fysiske bøger og iBøger.

Nyhedsformat 500x 320 (32)

Adgang til bogpakkerne
Man kan ansøge direkte om en af bogpakkerne her. Alle bogpakkerne kan købes på TUR Forlags webshop.

Ved spørgsmål til bogpakkerne kan TUR Forlag kontaktes ved at ringe på 3587 8700 eller sende en mail til support@turteori.dk.