EUD - Økonomiberegninger

Her finder du TURs økonomiske beregninger, der viser økonomi og tilskudsmuligheder for virksomheder, der har lærlinge.

Meritvejen økonomisk beregning Meritvejen økonomisk beregning

Tilskudsmuligheder for unge lærlinge inden for chauffør- eller lager- og termainalområdet


Fire konkrete eksempler

Transportens Udviklingsfond (TU), som er ejet af ATL og 3F, har foretaget økonomiske beregninger vedrørende fire konkrete lærlingeforhold. Beregningerne illustrerer virksomhedernes omkostninger, indtægter og tilskud for hvert år lærlingen er i virksomheden.

Fire konkrete lærlingeberegninger