Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag - AUB

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, AUB, støtter uddannelsen af dygtige fagfolk til både private og offentlige arbejdspladser. Det sker ved at formidle penge fra alle arbejdsgivere til de arbejdspladser, skoler og udvalg, der arbejder for at skabe praktikpladser inden for erhvervsområdet.

AUB refunderer løn til arbejdsgivere med elever på skole, giver tilskud til transport og støtter elever, der har fået praktikplads i udlandet.

For at være berettiget til at modtage støtte fra AUB til virksomhedens elever, skal man som arbejdsgiver betale til ATP. Virksomheder med kun en ansat - som af den grund ikke betaler til AUB - kan også få tilskud.

Det er en betingelse, at virksomhed og elev har lavet en godkendt uddannelsesaftale , at eleven ikke arbejder samtidig med sit skoleophold, og at der udbetales overenskomstmæssig løn. Jo længere eleven er nået i sin uddannelse, desto højere bliver lønrefusionen.

 

Her kan du se satserne for 2024:

AUB 2024 Kr. pr. uge
1.-årselever 3.110
2.-årselever 3.510
3.-årselever 3.860
4.-årselever 4.460
Voksenelever 5.480