Svendeprøvegebyr

For hver transportlærling en virksomhed har i lære, opkræves et svendeprøve gebyr på 2.400 kroner. Gebyret opkræves hos arbejdsgiveren af TUR, når lærlingen tilmeldes til svendeprøve af skolen. Svendeprøvegebyret er ikke momsbelagt.

Svendeprøvegebyret skal dække omkostninger til:

  • Censorer/skuemestre
  • Uddannelse af censorer
  • Udvikling af spørgsmål til svendeprøver
  • TURs udgifter vedrørende svendeprøver (administration, databasevedligeholdelse m.m.)
  • Tilskud til svendeprøveafslutning på skolen.