Svendeprøvegebyr

For hver transportlærling en virksomhed har i lære, opkræves et svendeprøvegebyr på 2.550 kroner. Gebyret opkræves hos arbejdsgiveren af TUR, når lærlingen tilmeldes til svendeprøve af skolen. Svendeprøvegebyret er ikke momsbelagt.

For e-prøven opkræves der 180 kroner plus moms.

Svendeprøvegebyret skal dække omkostninger til:

  • Censorer/skuemestre
  • Uddannelse af censorer
  • Udvikling af spørgsmål til svendeprøver
  • TURs udgifter vedrørende svendeprøver (administration, databasevedligeholdelse m.m.)

For uddannelsen som lager- eller havnemedhjælper opkræves et gebyr på 500 kr.

Gebyret opkræves hos arbejdsgiveren af TUR og dækker over administrationsomkostninger i forbindelse med udstedelse af uddannelsesbevis.