Tilskud

Ungdomslærlinge
Virksomheder, der ansætter ungdomslærlinge, kan få AUB-refusion og andre støttemuligheder for unge lærlinge inden for chauffør- eller lager- og terminalområdet. Få mere information i beregningen nedenfor:

Tilskudsmuligheder for unge lærlinge inden for chauffør- eller lager- og terminalområdet

Voksenlærlinge
Virksomheder kan få tilskud til voksenlærlinge inden for fagområder med gode beskæftigelsesmuligheder og på områder med mangel på arbejdskraft.

Læs mere om voksenlærlingeordningen her.

Yderligere tilskud
Alt afhængigt af, hvor den enkelte virksomhed er organiseret, er der mulighed for yderligere tilskud.

Virksomheder, der følger overenskomsten med ATL under DI - Dansk Industri samt med Dansk Erhverv/DTL, kan, via henholdsvis Transportens Udviklingsfond (TU) og GUU (Godstransportområdets uddannelses- og udviklingsfond), få en række af de udgifter, der kan være forbundet med ansættelsen af lærlinge, refunderet.

Således kan medlemsvirksomheder hos ATL og DTL få refunderet svendeprøvegebyret. Desuden kan virksomheder, der er organiseret hos DTL få dækket deres udgifter på op til 4.500 kr. forbindelse med en udenlandsk studietur. Dette gør sig også gældende for virksomheder under ATL/3F's overenskomster, når det drejer sig om virksomheder, der er medlem af DI. Denne aftale er gældende fra 1. marts 2023. Virksomheder, der har afviklet studieture før den 1. marts 2023, kan få dækket udgifter på op til 3.500 kr. 

Lærlingebonus
Derudover yder uddannelsesfondene under ATL og DTL en lærlingebonus på 10.000 kr. til medlemsvirksomheder, der tager lærlinge ind - både unge og voksne. Dette gælder pt. for aftaler, der er indgået i 2005 -2015. Bonussen udbetales, når lærlingen har fået sit svendebrev.