Tilskud til virksomheder der har ansat voksenlærlinge

Betingelser for at blive voksenlærling med tilskud
For at blive ansat som voksenlærling skal man være fyldt 25 år, når aftalen indgås.

For at virksomheden kan søge tilskud, skal lærlingen være i en af fire situationer:

  • Lærlingen er ufaglært
  • Lærlingen er faglært, ledig og har en forældet uddannelse*
  • Lærlingen er faglært og har været ledig i mere end 3 måneder (frem til udgangen af 2021)
  • Lærlingen er faglært og i beskæftigelse men har en forældet uddannelse* (frem til udgangen af 2021)

Det tilskud, arbejdsgiveren kan få, afhænger af lærlingens situation. Virksomheden vælger selv, om den vil benytte ordningen.

Ordningen giver ikke tilskud til beskæftigede, der har en uddannelse, som ikke er forældet*.

Opfylder lærlingen en af betingelserne for at blive ansat som voksenlærling med tilskud, kan arbejdsgiveren søge om tilskud hos jobcenteret til lærlingens løn i praktikperioderne.

*Uddannelsen er forældet, hvis den ikke har været anvendt de sidste 5 år. Tal med jobcenteret om, hvorvidt lærlingens uddannelse kan betegnes som forældet.

Læs mere om voksnelærlingeordningen på:
UddannelseGuiden (ug.dk), som er Børne- og undervisningsministeriets nationale informations- og vejledningsportal 

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 

På både Meritvejen.dk og Voksenlærling.nu kan man læse mere om voksenlærlingeordningen – hvordan man bliver faglært som voksen, eller hvordan en virksomhed kan få en voksenlærling/-elev. ”Meritvejen.dk” er specifik for transportuddannelse.

Derudover yder uddannelsesfonde forskellige former for tilskud til et lærlingeforløb.

Læs mere om uddannelsesfonde på:
Transportens Udviklingsfond under ATL

Godstransportområdets Uddannelses- og Udviklingsfond (GUU) under DTL
 
Opdateret 24-03-2021