Øvrige uddannelser

Ud over erhvervsuddannelser og arbejdsmarkedsuddannelser inden for transportområdet, findes der en lang række videregående uddannelser, som giver beskæftigelsesmuligheder i virksomheder, der arbejder med transport og logistikopgaver.

Dette omfatter f.eks. uddannelser inden for erhvervsakademiområdet (logistikøkonom), VVU (akademiuddannelsen i international transport og logistik), professionsbacheloruddannelse (diplomingenør - trafik og transport) samt kandidatuddannelser på universitetsniveau (kandidatuddannelse transport og logistik). 

Derudover findes der uddannelser, som ikke er omfattet af de alment kendte uddannelsesordninger, men som er etableret efter retningslinjer fastsat af forskellige myndigheder. I denne sammenhæng kan nævnes: kørelæreruddannelsen, vognmandskurser, lokomotivføreruddannelsen m.m.

Læs mere om de forskellige muligheder via venstremenuen.