Den forberedende grunduddannelse (FGU)

Den forberedende grunduddannelse er for unge under 25 år, der hverken har fuldtidsjob eller er i gang med en ungdomsuddannelse. Typisk er unge, som går i gang med FGU, i tvivl om, hvilket job eller uddannelse de kunne tænke sig.

FGU er en uddannelse på op til to år, hvor der er fokus på at koble teori og praksis, som giver mulighed for at starte på en ungdomsuddannelse eller i job.

FGU består af tre spor, hvor man skal vælge en af dem:

  • Den almene grunduddannelse (AGU) er rettet mod at kunne begynde på en gymnasial- eller erhvervsuddannelse
  • Den Erhvervsrettede grunduddannelse (EGU) er rettet mod at kunne begynde på en erhvervsuddannelse
  • Produktionsgrunduddannelse (PGU) er rettet mod at kunne begynde på en erhvervsuddannelse eller i job

EGU og PGU tager udgangspunkt i et konkret arbejdsråde, f.eks. ”Service og transport”.

Den unge får skoleydelse, mens han eller hun er i gang med FGU. Ydelsen afhænger bl.a. af alder og om man er ude- eller hjemmeboende.

Læs mere om uddannelsen på ug.dk