Vognmandsuddannelsen

For at transportere gods for andre med en lastbil eller et vogntog med en samlet totalvægt over 3,5 tons skal du have en vognmandstilladelse. En vognmandstilladelse udstedes for en 5-årig periode, hvorefter den skal fornyes.

Læs mere om hvilke krav du skal opfylde for at få en vognsmandstilladelse, og hvor der udbydes kurser for vognmænd hos Trafik-, Bolig- og Byggestyrelsen.