Elektronisk virksomhedsgodkendelse

Virksomheder, der ansøger om godkendelse til at ansætte lærlinge, som er i gang med en transportuddannelse, skal ansøge om godkendelse.

Mange virksomheder ønsker at ansætte lærlinge, der er i gang med en transportuddannelse. For at blive godkendt til at være oplæringsvirksomhed, skal man ansøge og godkendes af TUR. 

I listen nedenfor findes alle transportuddannelserne. Find den uddannelse, som der ønskes at blive godkendt til at have lærlinge. 

NB: Ansøgninger til virksomhedsgodkendelse for lufthavnsuddannelserne foregår via ansøgningsskemaer, der kan downloades her.

 

Ansøgning og vejledning til hvert enkelt uddannelsesområde

Ambulancebehandler

Autohjælp

Buschauffør i kollektiv trafik (trin 1 og 2)

Buschauffør i kollektiv trafik (Kørselsdisponent)

Flyttechauffør

Godschauffør

Havnemedhjælper

Havne- og terminalarbejder

Kranfører

Kranfører (Kørselsdisponent)

Kørselsdisponent inden for vejgodstransportuddannelserne (Gods-, flytte, renovations- og tankchauffør)

Lagermedhjælper

Lager- og transportoperatør 

Lager- og logistikoperatør

Lager- og terminaldisponent

Klargøring og rangering af persontog

Klargøring og rangering af godstog

Renovationschauffør

Tankbilchauffør

Turistbuschauffør

Turistbuschauffør (Kørselsdisponent)

 

 

 

 

Manuel ansøgning

Frem til 1. oktober 2020 er det muligt at ansøge manuelt om at blive godkendt til at have lærlinge. Find ansøgning og vejlederning her

Fra den 1. oktober 2020 er det kun muligt at søge elektronisk.