Afsluttende erklæring om oplæring

Her kan du downloade en række erklæringer om oplæring . Når lærlingen er ved at afslutte sin oplæring i virksomheden, underskriver virksomheden en afsluttende erklæring om oplæring. Erklæringen udfyldes og indsendes i god tid til TUR (det faglige udvalg).

Når TUR har modtaget erklæringen om oplæring fra virksom­heden og kopi af skolebeviset fra skolen, udsteder vi svendebrevet, som sendes til virksomheden.

Buschauffør i kollektiv trafik
Erklæring om oplæring – Buschauffør (trin 1)
Erklæring om oplæring - Buschauffør i kollektiv trafik (trin 2)
Erklæring om oplæring – Kørselsdisponent (trin 3)

Turistbuschauffør
Erklæring om oplæring – Turistbuschauffør (trin 1)
Erklæring om oplæring – Kørselsdisponent (trin 2)

Vejgodstransport
Erklæring om oplæring - Vejgodstransport (trin 1)
Erklæring om oplæring- Vejgodstransport - Kørselsdisponent (trin 2)

Kranfører
Erklæring om oplæring - Kranfører
Erklæring om oplæring - Kørselsdisponent (trin 2)

Lager- og terminal
Erklæring om oplæring - Lagermedhjælper (trin 1)
Erklæring om oplæring - Lager- og logistikoperatør & Lager- og transportoperatør (trin 2)
Erklæring om oplæring - Lager- og terminaldisponent (trin 3)

Havn og Terminal
Erklæring om oplæring - Havn og Terminal

Togklargører

Erklæring om oplæring - Togklargøring (Godstog)

Erklæring om oplæring - Togklargøring (Persontog)

Ambulancebehandler
Erklæring om oplæring - Ambulancebehandler

Lufthavnsuddannelsen
Erklæring om oplæring - Lufthavnsoperatør

Autohjælperuddannelsen

Erklæring om oplæring - Autohjælper