Send virksomhedens lærling i oplæring i udlandet (PIU)

Danmark har en helt unik ordning der - uden det store bureaukrati - giver arbejdsgivere økonomisk tilskud til at sende deres lærlinge i oplæring i udlandet. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, AUB, giver tilskud til flere af udgifterne, hvis en lærling skal i oplæring i udlandet. Der er f.eks. tilskud til rejseudgifter, husleje og løngodtgørelse under skoleophold. AUB dækker også lærlingens rejseudgifter til oplæringssamtaler.

Gevinsten er motiverede og engagerede lærlinge, der har fået gå-på-mod og bedre kommunikationsevner. Virksomheden får samtidig ry for at være et spændende uddannelsessted og kan bedre tiltrække dygtige og internationalt orienterede unge.

Opholdet i udlandet skal vare mindst en måned, og kan begynde på et hvilket som helst tidspunkt i uddannelsens løbetid.
De fleste virksomheder sender lærlingen til udlandet i den sidste del af uddannelsen, hvor de er fagligt godt rustet, og hvor udbyttet er størst.

Information om ordningen
Styrelsen for International Uddannelse er en styrelse i Undervisningsministeriet, der arbejder for at fremme internationaliseringen af danske uddannelser.

Få mere information om oplæring i udlandet hos Uddannelses- og Forskningsministeriet.