Overenskomst for transportlærlinge

Via 3f.dk kan du hente de gældende overenskomster for lærlinge inden for transportområdet - indgået med henholdsvis ATL og DTL. 

Overenskomster for lærlinge inden for transportområdet


Gamle uddannelsesbeviser og svendebreve
Herunder finder du en oversigt over gamle svendebreve og uddannelsesbeviser for erhvervsuddannelser inden for landtransportområdet, som de har set ud tibage fra 1981.

Oversigt over gamle uddannelsesbeviser og svendebreve



Mere information

For mere information om overenskomstmæssige forhold kontakt:
Dansk Industri
ATL
Dansk Erhverv
DTL
3F

Nyheder

Nyhedsbrev - udgives hver fredag