Praktikerklæring

Her kan du downloade en række praktikerklæringer. Når lærlingen er ved at afslutte sin praktiske uddannelse i virksomheden, underskriver virksomheden en praktikerklæring. Erklæringen udfyldes og indsendes i god tid til TUR (det faglige udvalg).

Når TUR har modtaget praktikerklæringen fra virksom­heden og kopi af skolebeviset fra skolen, udsteder vi svendebrevet, som sendes til virksomheden.

Buschauffør i kollektiv trafik
Praktikerklæring – Buschauffør (trin 1)
Praktikerklæring - Buschauffør i kollektiv trafik (trin 2)
Praktikerklæring – Kørselsdisponent (trin 3)

Turistbuschauffør
Praktikerklæring – Turistbuschauffør (trin 1)
Praktikerklæring – Kørselsdisponent (trin 2)

Vejgodstransport
Praktikerklæring - Vejgodstransport - alle specialer (trin 1) 
Praktikerklæring - Vejgodstransport - Kørselsdisponent (trin 2)

Kranfører
Praktikerklæring - Kranfører
Praktikerklæring - Kørselsdisponent (trin 2)

Lager- og terminal
Praktikerklæring - Lagermedhjælper (trin 1)
Praktikerklæring - Lager og logistik & Lager og transport (trin 2)
Praktikerklæring - Lager- og terminaldisponent (trin 3)

Havn og Terminal
Praktikerklæring - Havn og Terminal

Togklargører

Praktikerklæring - Togklargøring (Godstog)

Praktikerklæring - Togklargøring (Persontog)

Ambulancebehandler
Praktikerklæring - Ambulancebehandler

Lufthavnsuddannelsen
Praktikerklæring - Lufthavnsoperatør

Afsluttet EUV
Praktikerklæring EUV