Ansøgning om godkendelse som lærested

Herunder kan downloades vejledning og ansøgning om godkendelse til at have lærlinge i transportuddannelse. For ansøgninger inden for vejgodsområdet foregår det elektronisk. I kan finde link til den elektroniske indgang nedenfor.


I ansøgningen skal I blandt andet redegøre for, hvilke lager- og transportfunktioner firmaet udfører, hvilket materiel man arbejder med, samt andre forhold om virksomheden.

Ansøgning udprintes, udfyldes og indsendes til TUR.

Ring gerne til TUR på tlf. 35 87 87 00, hvis der er spørgsmål.


Vejgodsområdet

Vejledning til ansøgning om godkendelse til praktikvirksomhed - Vejgodstransport

Vejledning til ansøgning om godkendelse til praktikvirksomhed - Kranfører

Ansøgninger inden for vejgodsområdet foregår elektronisk:
Klik her for link til den elektroniske version.

 

Turistbuschauffør

Ansøgning + Vejledning til og kriterier for godkendelse af lærepladser

Ansøgning om godkendelse til aspiranter - Trin 3 - Personbefordring

 

Buschauffør i kollektiv trafik

Ansøgning + Vejledning til og kriterier for godkendelse af lærepladser

Ansøgning om godkendelse til aspiranter - Trin 3 - Personbefordring

 

Lager

Vejledning til/kriterier for godkendelse af lærepladser

Ansøgning om godkendelse til lærlinge - Lager

Ansøgning om godkendelse til aspiranter - Trin 3 - Lager

 

Havn

Ansøgning om godkendelse til lærlinge - havn

Vejledning til og kriterier for godkendelse af lærepladser

 

Lufthavn

Vejledning til og kriterier for godkendelse af lærepladser

Ansøgning om godkendelse til lærlinge - Lufthavnsoperatør

 

Togklargøring

Ansøgning om godkendelse til lærlinge - Togklargøring

 

Ambulancebehandler

Ansøgning om godkendelse til elever - Ambulancebehandler