Transportuddannelser

Med en erhvervsuddannelse inden for transport- og logistikområdet er det muligt at blive faglært med svendebrev inden for følgende specialer:

Godschauffør

Kranfører

Tankbilchauffør

Flyttechauffør

Renovationschauffør

Lufthavnsoperatør

Ambulancebehandler

Lager- og transportoperatør

Lager- og logistikoperatør

Buschauffør i kollektiv trafik

Turistbuschauffør

Togklargører

Havne- og terminalarbejder

Kørsels- eller lagerdisponent (Trin 3) 

 

Du kan læse om alle uddannelserne i vores pjece