Ambulancebehandler

De to redderspecialer er per den 1. januar 2019 blevet nedlagt.

Den faglærte ambulancebehandler rykker ud til tilskadekomne eller syge mennesker. Den faglærte ambulancebehandler lærer at vurdere en patients tilstand, yde førstehjælp og give behandling på ulykkesstedet eller i ambulancen på vej til hospitalet.

Den faglærte ambulancebehandler får viden om anatomi, fysiologi og sygdomme og lærer at bruge ambulancens udstyr og andre instrumenter til redning eller behandling. Derudover lærer den faglærte ambulancebehandler at føre ambulancen sikkert og hurtigt gennem trafikken samt at møde patienter og pårørende på en respektfuld måde.

Den faglærte ambulancebehandler besidder personlige og almene kvalifikationer, således at han/hun på baggrund af en samfundsmæssig og menneskelig indsigt kan handle fagligt sikkert, kvalitetsbevidst, etisk korrekt og disciplineret i situationer, hvor rednings- og behandlerindsats samt nødbehandling er nødvendig.

Varighed
Uddannelsen varer 4 år og 7 måneder i alt (heraf 1 år på grundforløbet) og består af skoleuddannelse og praktisk uddannelse i virksomheden.

Læs mere om uddannelsen til ambulancebehandler på uddannelsesguiden.dk eller ambulancebehandler.nu.

Du kan også få mere information om uddannelsen via TURs faktablad Ambulancebehandler.