Ambulancebehandler

De to redderspecialer er per den 1. januar 2019 blevet nedlagt.

Den faglærte ambulancebehandler kan varetage funktionen som behandler efter gældende regler.

Den faglærte ambulancebehandler kan udføre normalt forekommende arbejdsopgaver ved redningsarbejde før, under og efter indsats.

Den faglærte ambulancebehandler kan udføre grundlæggende brandslukning jf. gældende bestemmelser, føre redningskøretøj under udrykning og udføre patientbefordring i køretøjer over og under 3500 kg.

Den faglærte ambulancebehandler besidder personlige og almene kvalifikationer, således at han/hun på baggrund af en samfundsmæssig og menneskelig indsigt kan handle fagligt sikkert, kvalitetsbevidst, etisk korrekt og disciplineret i situationer, hvor rednings- og behandlerindsats samt nødbehandling er nødvendig.

Varighed
Uddannelsen varer 4 år og 7 måneder i alt (heraf 1 år på grundforløbet) og består af skoleuddannelse og praktisk uddannelse i virksomheden.

Læs mere om uddannelsen til ambulancebehandler på uddannelsesguiden.dk

Læs også mere om uddannelsen til ambulancebehandler på siden ambulancebehandler.nu