Godschauffør

Som faglært godschauffør kan man køre lastbil med påhængskøretøj nationalt og internationalt, på en trafiksikker, energi- og miljørigtig måde. Man kan anvende vejtransportens regler, behandle transportdokumenter, håndtere forskellige typer af stykgods, vurdere vægtfordeling, udføre lastsikring og betjene de almindeligt forekommende lad- og læssesystemer, der er monteret på lastbiler.

Man kan udarbejde rute- og læsseplaner under hensyn til gældende køre/hviletidsbestemmelser samt i forhold til kunder. Man kan udføre arbejdsopgaver inden for transport af temperaturfølsomt gods, håndtere lastbilmonteret kran til og med 30 tonsmeter samt køre transporter med farligt gods.

Man kan fremmedsprog i jobmæssige og almene sammenhænge, man har en helhedsforståelse af begrebet informationsteknologi i jobmæssige og almene sammenhænge. Man har en helhedsforståelse af begreberne innovation og forandringsprocesser i en relevant branchespecifik og erhvervsmæssig sammenhæng.

Varighed
Uddannelsen varer 3½ år i alt og består af skoleuddannelse fordelt på grundforløbog hovedforløb, samt praktisk uddannelse i virksomheden. Grundforløb 1+2 varer 1 år og speciale godschauffør varer 2½ år. 

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesguiden.dk.

Du kan også få mere information om uddannelsen via TURs faktablad Godschauffør.