Kørsels- eller lagerdisponent

Med uddannelsen til disponent er det muligt at videreuddanne gode chauffører og lagermedarbejdere til at arbejde med styring og disponering af transporter eller lagre.

Hvem kan komme ind på uddannelsen?
Alle, der har svendebreve inden for vejgodsområdet (fx godschauffør), busområdet eller lagerområdet kan starte på uddannelsen. Uddannelsen er tilrettelagt til voksne, der kender branchen rigtigt godt, og som gerne vil til at arbejde med ledelse eller disponering.

Hvis man ikke har svendebrev?
Nogle af dem, som gerne vil starte på uddannelsen, opfylder ikke kravet om et svendebrev. Erfarne medarbejdere inden for transport kan få merit for de kompetencer, de har, hvad enten man har papir på dem, eller fået dem gennem arbejdet eller i fritiden. Efter en kort uddannelse kan man så gå til svendeprøve og få et svendebrev. Læs mere om Meritvejen under menuen "Uddannelsesveje" ved at klikke i menuen til venstre.

Hvor lang tid tager det?
Uddannelsen veksler mellem skoleundervisning og oplæring i en virksomhed. Uddannelsen tager 1 år, hvoraf 15 uger er på skole, der splittes op i mindre moduler. Medarbejdere, som allerede arbejder i jobfunktionen, kan på baggrund af en kompetencevurdering opnå merit og afkortning af uddannelsen.

Hvad kræver det at starte på uddannelsen?
Udover at have et svendebrev er det en betingelse, at der indgås en skriftlig uddannelsesaftale med en virksomhed, for at blive optaget på uddannelsen. De tre første måneder er en gensidig prøvetid. Virksomheden skal endvidere være godkendt af TUR som uddannelsesvirksomhed.

Hvordan foregår undervisningen?
Skoleuddannelsen er projektorienteret med en underviser, der mest fungerer som konsulent. Der skal læses en del på egen hånd. Derudover vil der indgå virksomhedsbesøg og oplægsholdere fra branchen i undervisningen samt være mulighed for at afprøve værktøjer og redskaber til fx flådestyring og lagerstyring.

Hvordan foregår praktikken?
Den praktiske del af uddannelsen foregår i virksomheden. Du beholder dit "normale arbejde" under uddannelsen, men det er vigtigt, at arbejdet tilrettelægges således, at du har mulighed for at afprøve dine nye kvalifikationer og opnår rutine. Det er derfor en forudsætning, at der forinden udarbejdes en plan for, hvordan din praktik bør tilrettelægges.

Hvordan er mulighederne for videreuddannelse?
Udover jobkompetence giver uddannelsen adgang til den korte videregående uddannelse som logistikøkonom og til den videregående merkonomuddannelse i International Transport og Logistik.

Hvad koster det?
Uddannelsen er gratis. Der betales overenskomstmæssig løn under hele uddannelsen. Virksomheden får refusion fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag AUB under skoleophold.

Læs mere i denne pjece om disponentuddannelsen