Renovationschauffør

Som faglært renovationschauffør kan man køre lastbil både med og uden påhængskøretøj nationalt og internationalt på en trafiksikker, energi- og miljørigtig måde. Man kan anvende vejtransportens regler, behandle transportdokumenter, håndtere forskellige typer af renovationsgods, vurdere vægtfordeling, udføre lastsikring og betjene de almindeligt forekommende lad- og læssesystemer, der er monteret på lastbiler.

Man kan udarbejde rute- og læsseplaner i forhold til kunder. Du kan udføre arbejdsopgaver inden for transport af forskellige typer af affald, dagrenovation, storskrald, erhvervsaffald mm., håndtere mobile kraner til og med 30 tonsmeter samt køre transporter med farligt gods.

Man kan fremmedsprog i jobmæssige og almene sammenhænge, har en helhedsforståelse af begrebet informationsteknologi i jobmæssige og almene sammenhænge og kan indgå i et logistikforløb med fokus på kvalitet og miljø. Man har en helhedsforståelse af begreberne innovation og forandringsprocesser i en relevant branchespecifik og erhvervsmæssig sammenhæng.

Varighed
Uddannelsen varer 3½ år i alt og består af skoleuddannelse fordelt på grundforløb og hovedforløb samt praktisk uddannelse i virksomheden. Grundforløb 1+2 varer 1 år og speciale renovationschauffør varer 2½ år.

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesguiden.dk.

Du kan også få mere information om uddannelsen via TURs faktablad Faglært renovationschauffør.