Tankbilchauffør

Som faglært tankbilchauffør kan man køre lastbil både med og uden påhængskøretøj nationalt og internationalt på en trafiksikker, energi- og miljørigtig måde. Man kan anvende vejtransportens regler, behandle transportdokumenter, håndtere forskellige typer af tankgods, vurdere vægtfordeling, udføre lastsikring og betjene de almindeligt forekommende lad- og læssesystemer, der er monteret på lastbiler.

Man kan udarbejde rute- og læsseplaner under hensyn til gældende køre-/hviletidsbestemmelser samt i forhold til kunder. Man kan udføre arbejdsopgaver inden for transport, påfyldning og aflæsning af forskellige typer af tankgods samt køre transporter med farligt gods.

Man kan fremmedsprog i jobmæssige og almene sammenhænge, har en helhedsforståelse af begrebet informationsteknologi i jobmæssige og almene sammenhænge og kan indgå i et logistikforløb med fokus på kvalitet og miljø. Man har en helhedsforståelse af begreberne innovation og forandringsprocesser i en relevant branchespecifik og erhvervsmæssig sammenhæng.

Varighed
Uddannelsen varer 3½ år i alt og består af skoleuddannelse fordelt på grundforløb og hovedforløb samt praktisk uddannelse i virksomheden. Grundforløb 1+2 varer 1 år og speciale tankbilchauffør varer 2½ år.

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesguiden.dk.

Du kan også få mere information om uddannelsen via TURs faktablad Faglært tankbilchauffør.