Turistbuschauffør

Som turistbuschauffør kan man udføre mange former for personbefordring; f.eks. national- og international turistbuskørsel samt handicapkørsel.

Den faglærte turistbuschauffør kan foretage almindeligt eftersyn og rengøring, udbedre mindre driftsfejl samt udføre personbefordring således, at der er sikkerhed for egne kunder og øvrige trafikanter under hensyntagen til miljø, arbejdsmiljø, samt energi- og miljørigtig kørsel.

Den faglærte har viden om miljø, sprog og internationale forhold i personbefordringserhvervet og forstår nødvendigheden af at levere en god kvalitet og kundeservice i forhold til virksomhedens kunder og produkter.

Varighed
Uddannelsen varer 2,5 år i alt og består af skoleuddannelse fordelt på grundforløb og hovedforløb, samt praktisk uddannelse i virksomheden.

Aldersbegrænsning
Man skal være fyldt 21 år for at opnå buskørekort til erhvervsmæssig personbefordring (kategori D-ep) samt kvalifikationsbevis. 

Læs mere om erhvervsuddannelsen til turistbuschauffør på uddannelsesguiden.dk.

Du kan også få mere information om uddannelsen via TURs faktablad Faglært turistbuschauffør.