EUV for voksne

Udviklingen inden for lager- og transportområdet stiller stadig større krav til virksomhederne om effektivitet og videreudvikling. Virksomhederne stiller derfor også større og større krav til medarbejderne og deres kvalifikationer.

Valget om at starte på en uddannelse kan derfor med god grund hænge sammen med ønsket om at sikre sig i sit job eller sikre sig en plads på arbejdsmarkedet. Og det er et faktum, at du står stærkere som faglært.

Erhvervsuddannelse for voksne retter sig mod alle over 25 år, som ønsker at uddanne sig til faglært.

Erhvervsuddannelsen for voksne med erfaring fra jobområdet
Se menupunktet Meritvejen

Erhvervsuddannelsen for voksne uden erfaring fra jobområdet
Hvis man er uden erfaring fra det specifikke jobområde og ikke allerede har f.eks. en anden faglært uddannelse, er udgangspunktet i EUD-lovgivningen, at man skal gennemføre uddannelsen efter samme model som de unge. Selvom du er uden erfaring fra det specifikke jobområde, handler det på transportområdet ikke om, at du skal starte helt forfra. Der gives nemlig godskrivning for de kompetencer, du allerede har.

Det gives der godskrivning for:

 • Kørekort og certifikater
 • Relevante kurser, f.eks. AMU
 • Hvis du har en anden faglig uddannelse, og dele af indholdet er relevante, f.eks. som udlært mekaniker
 • Relevant erhvervserfaring fra andre brancheområder
 • Relevante kvalifikationer opnået i fritidslivet ved foreningsarbejde eller fagligt arbejde

Som medarbejder inden for lager- og transporterhvervet kan du opnå faglig status inden for:

 • Godschauffør, kranfører, renovationschauffør, tankbilchauffør, flyttechauffør
 • Buschauffør i kollektiv trafik eller i turistbus
 • Lager- og transportoperatør eller lager- og logistikoperatør
 • Lufthavnsoperatør inden for 9 specialer
 • Ambulancebehandler
 • Togklargører inden for godstog eller persontog
 • Havne- og terminalarbejder

Grundforløb og hovedforløb
Alle transportuddannelserne starter med et grundforløb. Grundforløbet varer op til ½ år for voksne elever. Hovedforløbet varer typisk op til 2½ år og består af en række obligatoriske og valgfri moduler samt praktikuddannelse. De valgfri moduler vælger lærling og virksomhed i fællesskab, sådan at uddannelsen målrettes netop deres behov. Efter 1 år på hovedforløbet er der mulighed for afstigning med delkompetence inden for lageruddannelsen og buschauffør i kollektiv trafik.

Togklargøringsuddannelsen er anderledes, idet der er tale om en kort erhvervsuddannelse, hvor hovedforløb varer mellem 1 år og 1 år og 4 måneder.

På skole
Udover almindelig skoleundervisning arbejdes der med projektorienterede opgaver i emner som f.eks. international transportplanlægning eller innovation i en virksomhed. Formålet med disse typer opgaver er at udvide dit kendskab og forståelse for hele den branche, du er en del af. Et andet vigtigt mål er at styrke dine samarbejdsevner.

Praktik
Den praktiske del af uddannelsen foregår i virksomheden. Hvis du allerede er ansat, beholder du dit normale arbejde under uddannelsen, men det er vigtigt, at arbejdet tilrettelægges således, at du har mulighed for at afprøve dine nye kvalifikationer og opnår rutine. Det er derfor en forudsætning, at der forinden udarbejdes en plan for, hvordan dine praktikophold bør tilrettelægges.

Uddannelsesaftale
For at gennemføre en transportuddannelse skal der tegnes en uddannelsesaftale (lærekontrakt) med en godkendt virksomhed. Uddannelsesaftalen skal senest være tegnet ved starten af hovedforløbet, hvor det er tid til at gå i praktik. De tre første måneder i virksomheden er en gensidig prøvetid. Virksomheden skal desuden være godkendt af TUR som uddannelsessted.

Varigheden af din uddannelsesaftale kan variere i forhold til dine kvalifikationer.

Vilkår under uddannelsen
Undervisningen er gratis, og du får fri fra dit arbejde til at følge undervisningen på skolen.

Når man har tegnet en lærekontrakt, udbetales der løn under hele uddannelsen (også under skoleopholdene) fra det tidspunkt kontrakten træder i kraft. Som lærling ansættes man efter gældende overenskomst.

Hvis man går på skole i grundforløbet uden lærekontrakt, er man omfattet af SU-reglerne.

Hvordan kommer du i gang
Du henvender dig til nærmeste skole, som gennemfører transportuddannelser, så vil de vejlede dig videre i forløbet.

Se Danmarkskort over transportskoler