Meritvejen

Meritvejen er til de erfarne medarbejdere. Vælger du meritvejen, kan du blive faglært uden at skulle starte forfra. Du bliver opdateret med det, du mangler, og du får papir på dine kvalifikationer. Med et svendebrev inden for transport f.eks. som chauffør eller inden for lager sikrer du dig dermed et bedre fodfæste på arbejdsmarkedet.

At få merit betyder, at man får godskrevet det, man kan, uanset hvordan man har lært det. For at få svendebrev som faglært skal du vise, at du behersker en lang række arbejdsopgaver og færdigheder inden for dit felt. Det, du allerede kan, får du merit for. Det, du mangler, får du uddannelse i.

Som erfaren medarbejder skal du altså ikke på skolebænken for at lære ting, som du kan i forvejen.

For at gå meritvejen skal du:

 • Være fyldt 25 år
 • Have arbejdet i transportbranchen i flere år
 • Deltage i en kompetencevurdering på en af de skoler, der udbyder transportuddannelser
 • Kompetencevurderingen kaldes en RKV (Real Kompetence Vurdering) og skal bruges til at finde ud af, hvad du kan, og hvad du har brug for af undervisning
 • Indgå en uddannelsesaftale (lærekontrakt). Den varer normalt mellem 4 måneder og 15 måneder. Uddannelsesaftalen skal indgås med en virksomhed, der er godkendt af TUR som uddannelsessted til den valgte uddannelse.
 • Det kan være, at du allerede er på faglært niveau i dine praktiske færdigheder og derfor kan gennemføre uddannelsen uden praktik dvs. uden uddannelsesaftale.

Det gives der merit for:

 • Kørekort og certifikater
 • Relevante kurser, f.eks. AMU
 • Hvis du har en anden faglig uddannelse, og dele af indholdet er relevante, f.eks. som udlært mekaniker
 • Relevant erhvervserfaring
 • Relevante kvalifikationer opnået i fritidslivet, ved foreningsarbejde eller fagligt arbejde

Under din RKV bliver det afklaret, hvilke forudsætninger du har - og ikke mindst hvad disse forudsætninger kan "omregnes" til, så du får merit for det. Ud fra dette laves en oversigt og et forslag til tidsplan over dit resterende uddannelsesforløb.

Der er mange, som ikke selv er opmærksomme på, hvilke kvalifikationer de har. Derfor er faglærerne på RKV uddannet i at vejlede dig, så du får maksimal merit for det, du faktisk kan.

Hvis du har mange færdigheder, kan du måske nøjes med en lærekontrakt på 4 måneder. Hvis du mangler noget mere, skal din lærekontrakt være længere, men vil normalt højest være på 18 måneder.

Uddannelsesforløbet afsluttes ofte med et skoleophold (svendeprøveperiode) på cirka 4 uger. Her lærer du de sidste færdigheder og går til svendeprøve.

Du forpligter dig ikke til at tage en uddannelse, fordi du gennemgår et RKV forløb, men du får i alle tilfælde et overblik over din vej til svendebrevet.

På skole
Udover almindelig skoleundervisning arbejdes der med projektorienterede opgaver i emner som f.eks. international transportplanlægning eller innovation i en virksomhed. Formålet med disse typer opgaver er at udvide dit kendskab og forståelse for hele den branche, du er en del af. Et andet vigtigt mål er at styrke dine samarbejdsevner.

Praktik
Den praktiske del af uddannelsen foregår i virksomheden. Du beholder dit normale arbejde under uddannelsen, men det er vigtigt, at arbejdet tilrettelægges således, at du har mulighed for at afprøve dine nye kvalifikationer og opnår rutine. Det er derfor en forudsætning, at der forinden udarbejdes en plan for, hvordan dine praktikophold bør tilrettelægges.

Uddannelsesaftale
For at blive optaget på uddannelsen er det en betingelse, at der indgås en skriftlig uddannelsesaftale (lærekontrakt) med virksomheden. De tre første måneder i virksomheden er en gensidig prøvetid. Virksomheden skal endvidere være godkendt af TUR som uddannelsessted.

Vilkår under uddannelsen
Undervisningen er gratis, og du får fri fra dit arbejde til at følge undervisningen på skolen. Inden uddannelsesaftalen indgås, skal voksenlærlingens løn under uddannelsesforløbet fastsættes i en over-enskomst eller aftale. Du får altså også løn under skoleopholdene.

Hvordan kommer du i gang
Du henvender dig til nærmeste skole, som gennemfører transportuddannelser, så vil de vejlede dig videre i forløbet. 

Se Danmarkskort over transportskoler