Valgfag på transportuddannelserne

Her kan du hente lister over de valgfrie specialefag, der er tilknyttet transportuddannelserne.

Valgfagene fremgår af uddannelsesordningerne for hver erhvervsuddannelse.

Læs mere om valgfagene på amukurs.dk

 

Buschauffør i kollektiv trafik - valgfag

Turistbuschauffør - valgfag

Kranfører - valgfag

Vejgodstransportuddannelsen - valgfag

Havn og teminal - valgfag

Lager og terminal- valgfag

Lufthavnsuddannelsen - valgfag

Redder - valgfag

 

Nyheder

Nyhedsbrev - udgives hver fredag