Årsplan for lokale uddannelsesudvalg

En måde at styrke arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg på, er at skabe en struktur, der giver overblik over opgaver og tidspunkter i udvalgets arbejde. TUR har til dette formål udviklet en årsplan, der indeholder forslag til, hvilke emner udvalget kan sætte på dagsordenen i løbet af året.

Årsplanen indeholder et årshjul, der illustrerer årets forløb med fire møder. Antallet af møder er ikke afgørende, men månederne, som er angivet, kan anses som en slags sidste frist for behandling af de enkelte emner. Hvert møde er delt op i AMU og EUD, som efterfølgende beskrives i kronologisk rækkefølge.

Årsplanen er tænkt som en huskeliste, som LUU og dets formandskab kan bruge i fællesskab med skolen, når der udvalgets møder skal planlægges.

Årsplanen med årshjulet er en del af afsnittet "Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU" fra Håndbogen for LUU. Uddraget fra håndbogen kan hentes via linket til højre.
Årshjul