AMU behovsredegørelse

Hvert år indleverer TUR en såkaldt arbejdsmarkedspolitisk redegørelse til Undervisningsministeriet, hvori der redegøres for, hvilke forventninger TUR har til den kommende AMU-aktivitet og hvilke udviklingsbehov, der vurderes at være.

Forventningerne til aktiviteten inden for hvert fagområde beskrives og der angives begrundelse for de midler der ansøges om til udvikling af AMU.

De lokale uddannelsesudvalg bidrager til dette arbejde, når de hvert år inden udgangen af juni måned indleverer deres redegørelse for forventede AMU-aktiviteter i deres lokal- og regionalområde.

TURs AMU behovsredegørelse kan hentes via menuen til højre.