EUD udviklingsredegørelse

En gang om året kommer de faglige udvalg med et bud på, hvordan man forventer det kommende år vil se ud på erhvervsuddannelsesområdet.

Her redegøres over for Undervisningsministeriet for status på EUD-området samt forventede ændringer i uddannelsesstrukturer og indhold for alle uddannelser inden for TURs område.

De lokale uddannelsesudvalg bidrager til dette arbejde ved løbende at være i dialog med det faglige udvalg og ved at oplyse om ønsker til ændringer i erhvervsuddannelserne senest med udgangen af juni måned.

TURs årlige udviklingsredegørelse kan hentes herunder:

EUD Udviklingsredegørelse 2018

EUD Udviklingsredegørelse 2017

EUD Udviklingsredegørelse 2016