Forretningsorden for LUU

Det kan være en god idé at have en forretningsorden, som alle LUU-medlemmer er bekendte med.

En forretningsorden indeholder de regler, der er nødvendige for udvalgets virke og fungerer som en beskrivelse af udvalgets overordnede opgaver. En forretningsorden kan så at sige give en fælles forståelse af, hvad udvalget arbejder for. En forretningsorden bør være meget kort og præcis og referere til de mest nødvendige lovparagraffer, som er grundlaget for udvalgets eksistens.

TUR har udarbejdet forslag til forretningsordener for LUU, som kan hentes og udfyldes med det enkelte udvalgs informationer. Der er i alt udarbejdet tre forslag som dækker AMU, EUD eller begge områder, alt efter hvilke typer uddannelser udvalget varetager.