Om LUU

De lokale uddannelsesudvalg forkortes som LUU og fungerer som rådgivende udvalg over for skoler, der udbyder arbejdsmarkeds- uddannelser (AMU), eller erhvervsuddannelser (EUD), eller begge dele.

LUU består af arbejdsmarkedsrepræsentanter fra lokal - og regionalområdet og rådgiver skolen om den eller de uddannelser, udvalget er nedsat til at varetage. LUU skal bl.a. rådgive skolen om arbejdsmarkedets behov for kompetencer og give skolerne faglig sparring i forhold til uddannelsernes indhold og kvalitet.

Udvalgets sammensætning
Et udvalg skal bestå af lige mange arbejdsgiver- og arbejdstagerrepræsentanter. Flertallet skal bestå af repræsentanter fra organisationer med sæde i TUR og udpeges efter indstilling fra organisationernes lokalafdelinger. Dertil kan skolen vælge at udpege nogle lokale medlemmer og selv stille op med to-tre repræsentanter, der fungerer som tilforordnede. Hvert udvalg har en formand og en næstformand, som udvalget selv vælger.

LUU kan beskrives som bindeleddet mellem skolen, det lokale erhvervsliv, elever og potentielle uddannelsestagere, samt TUR og herunder de organisationer, der har udpeget de enkelte medlemmer.

Hvis du vil vide mere om LUU og LUUs opgaver, kan du downloade TURs "Håndbog for LUU" via menuen til venstre.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUUs opgaver

LUU logo

  • At varetage branchens behov for uddannelse
  • At formidle kontakt mellem skolen og det lokale erhvervsliv
  • At fortælle virksomheder, medarbejdere og potentielle uddannelsestagere om de muligheder, der findes for uddannelse
  • At fortælle skolen, hvad branchen mener om uddannelserne
  • At fortælle skolen, hvilke kvalifikationer, branchen har behov for
  • At bidrage til kvalitetssikring af uddannelserne
  • At rådgive TUR om behov for ændringer eller nye uddannelser

 

Nyheder

Nyhedsbrev - udgives hver fredag