Registrering af LUU

Oplysninger om de lokale uddannelsesudvalg registreres for hele TURs område i sekretariatets dataregistreringssystem. Registreringen af udvalgsmedlemmer er altafgørende for en succesfuld kommunikation mellem TUR og LUU. Derfor vil TUR gerne opfordre LUU til at tage medansvar for denne opgave og give TUR besked, når der sker ændringer i udvalgene.

I TUR er der udpeget en LUU-koordinator, som udvalgene bedes rette kontakt til. Læs mere om hvilke oplysninger TUR har brug for og hvem, der skal kontaktes under LUU-koordinator i menuen til venstre.

De formelle kommunikationsveje
De formelle kommunikationsveje fungerer på den måde, at det er skolerne, der retter henvendelse til TUR i forbindelse med ændringer i LUU. Når ændringerne vedrører behov for nye medlemmer eller fratrædelse af eksisterende, informerer TUR organisationerne, enten for at henstille til nyudpegning, eller for at opnå bekræftelse af afbeskikkelse.

Når den endelige udpegning eller afbeskikkelse er besluttet, gives der besked videre til TUR, som registrerer oplysningerne og informerer skolen. Er der tale om udpegning af nye medlemmer, sender TUR en velkomstpakke til vedkommende.

Kommunikationsvejene for registrering og udpegning/afbeskikkelse af LUU-medlemmer illustreres i følgende model:

 

 

 

 

 

Nyheder

Nyhedsbrev - udgives hver fredag