AMU Nordjylland øger kapaciteten

3. april 2009

Flere faglærere, investering i nye lastbiler og to-holdsdrift er nogle af de initiativer AMU Nordjylland har iværksat for at følge med efterspørgslen på AMU området. 

AMU Nordjylland oplyser, at de oplever  en massivt stigende efterspørgsel inden for transportområdet, herunder særligt på 6- ugers grundlæggende godstransport, kran D og E (samt C), og gaffeltruckcertifikatkurset.

For at kunne imødekomme denne efterspørgsel, oplyser centerchef Henrik Scheel Johannesson­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­, at AMU Nordjylland tager en række nye skridt for at øge uddannelseskapaciteten på skolen:

 - Vi har i en kortere periode ikke helt kunne undgå ventelister, men vi er i gang med at iværksætte en lang række initiativer for at kunne følge med. F.eks. har vi øget faglærerstaben på transportområdet fra 33 til 45 personer inden for det sidste år og investeret i tre nye lastbiler, en ny bus (13.7 m) samt yderligere en ny E-kran, fortæller Henrik Johannesson­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­.

Henrik Johannesson oplyser derudover, at AMU Nordjylland, i direkte forlængelse af de anbefalinger som TURs formandskab har givet,  har infdført to-holdsdrift  på fire ud af skolens nuværende seks gaffeltrucklinier samt etableret to-holdsdrift på både D- og E-kranlinierne.  Desuden påtænker AMU Nordjylland, at indgå leasingordninger for at få tilvejebragt mere rullende materiel til undervisningen.

Som et led i disse initiativer, har AMU Nordjylland endvidere igangsat en revision af aftalerne med de lokale storvognskøreskoler, for at se på, hvordan de i samarbejde kan øge den samlede kapacitet i AMU.

TURs sekretariatschef, Hans Christiansen, anerkender, at de nye EU-kvalifikationskrav er særdeles kapacitetskrævende for skolerne.

- Det er opløftende for branchen at opleve, at der findes skoler som AMU Nordjylland, der vælger at tage udfordringerne op og etablerer to-holddrift og endvidere finder veje til nyinvesteringer og leasing af udstyr, så kursisterne kan modtages, når de melder deres ankomst, siger Hans Christiansen.

TUR noterer samtidig, at AMU Nordjylland har taget en anden udfordring op, nemlig opstart af det nye trin 3 på EUD; lager - og kørselsdisponent.

 - TUR

facebook twitter