Fokus på kundeservice og fleksibilitet

23. april 2009

Strandens UddannelsesCenter fastholder fokus på kundeservice og fleksibilitet. Garantien lyder på "ingen ventetid eller aflysning af kurser".

På Strandens UddannelsesCenter i Ishøj har man inden for de sidste seks måneder foretaget en række tiltag for at efterkomme den stigende efterspørgsel på AMU-uddannelser inden for transportbranchen. Bl.a. har skolen nedlagt alle køreskoleaktiviteter og fokuserer nu 100 % på drift af et transportuddannelsescenter.

Charlotte Gosch, direktør ved Strandens UddannelsesCenter oplyser, at målet med de initiativer, der er sat i søen, er at understøtte den politik skolen efterlever:

- De aktiviteter vi har sat i værk inden for det sidste halve år, er alle et led i vores strategi om en markedstilpasning med fokus på kundeservice og fleksibilitet, der skal sikre vores politik om ingen ventelister og ingen aflysning af kurser, fortæller Charlotte Gosch.

Det ene fokusområde har været personalestablen, som både er blevet udvidet, omskolet og opkvalificeret til at kunne varetage de nye aktiviteter forbundet med omlægningen fra køreskole til transportuddannelsescenter.

Et andet fokusområde i udvidelsen af kapaciteten på skolen er investering i nyt materiel. Strandens UddannelsesCenter investerer i gennemsnit i 10 nye bærbare computere om måneden. I samme omgang har skolen indrettet nye IT-lokaler til undervisningsbrug, samt investeret i både nye og lettere brugte køretøjer.

Fleksibilitet, som er en af skolens kerneværdier, efterleves bl.a. ved afholdelse af kurser både dag, aften og weekend, samt placering af undervisning i virksomheden eller andre steder og på tidspunkter efter kundernes ønsker.

Endvidere har Strandens UddannelsesCenter indgået en henvisningsaftale med Dansk UddannelsesCenter (DUC), hvor kunden henvises til den skole, der har førstkommende opstart på det efterspurgte kursus. Derudover indebærer aftalen en koordinering af kursusopstart, hvor de to skoler sørger for at have forskudte opstartsdatoer, så kunderne sikres kortest mulig tidshorisont for kursusstart.

- Vi vil fortsætte vores kundedrevne tilgang til vores skoledrift og garanterer fortsat nul ventelistepolitikken opfyldt - uafhængigt af markedsbehovet, afslutter Charlotte Gosch.

 

- TUR

facebook twitter