Langsigtede og fleksible investeringer hos AMU-Vest

14. april 2009

AMU-Vest udvider kapaciteten gennem langsigtede og fleksible investeringer, der skal efterkomme efterspørgselen på AMU nu og i fremtiden.

Allerede siden efteråret har AMU-Vest mærket en stigende interesse for AMU-kurser inden for transportområdet. Skolen har løbende arbejdet målrettet med at justere aktivitetsniveauet for at undgå ventelister. Justeringerne indebærer blandt andet flere hold, investering i materiel, ansættelse af nye faglærere og timelærere - tiltag, der har vist sig at være virkningsfulde. AMU-Vest melder nu om ingen ventelister på gaffeltruck og lager og forventer, at øvrige ventelister er afviklet inden sommerferien.

- Vi gør alt, der er i vores magt for at imødekomme efterspørgselen. Generelt kan man sige, at vi forsøger at gennemføre den nødvendige kapacitetsudvidelse som en balance mellem langsigtede investeringer, som indkøb af nye gaffeltrucks og fastansættelse af timelærere, og mere kortsigtede investeringer, som leje af materiel, ansættelse af timelærere og kontraktlige samarbejder med underleverandører, fortæller Uddannelseschef Leif Rasmussen fra AMU-Vest.

Af de konkrete tiltag, som AMU-Vest har foretaget inden for gaffeltruck i foråret 2009, kan nævnes 8 ekstra aftenhold udover den normale aktivitet, gennemførelse af uddannelser ude i virksomhederne, fastansættelse af to nye faglærere samt investering i nye gaffeltrucks. Uddannelser inden for lager tilbyder AMU-vest som åbent værksted, der bemandes med undervisere efter behov, hvilket giver kursusdeltagerne en fleksibel undervisningsform.

Inden for ekstern transport har AMU-Vest siden nytår fastansat tre nye undervisere. Derudover har skolen indgået et samarbejde med Trafikskolen i Esbjerg, som pt. stiller fire kørelærere og materiel til rådighed på taxa-, lastbil-, vogntog- og busområdet. Dertil afholder AMU-Vest ekstra hold i dagtimerne og planlægger at afholde aftenhold bl.a. inden for personbefordring med bus, hvor skolen forventer, at ventelisten er nedbragt inden sommerferien.

Inden for Kran D, Kran E og Mobilkran B oplever AMU-Vest en stor efterspørgsel, hvorfor skolen har indkøbt en ny kran, samt indgået aftale om leje af en lastbilmonteret kran. Til afholdelse af kurserne har AMU-Vest ansat to timelærere og forventer at ansætte flere. Derudover planlægger AMU-Vest leje af yderligere materiel samt afholdelse af aftenhold i sommerperioden for at imødekomme den stigende efterspørgsel på området.

Uddannelseskonsulent i TUR, Leif Michael Larsen påpeger, at gaffeltruckcertifikatuddannelsen er et af de mest efterspurgte AMU-kurser, og det derfor er vigtigt, at især de store udbydere er i stand til at undgå lange ventelister i den nuværende situation

- Det er glædeligt, at AMU-Vest har været i stand til at undgå ventelister og samtidig opretholde en høj grad af fleksibilitet. Vi håber, at de tiltag, som AMU-Vest har beskrevet for os, kan give inspiration til andre udbydere, så branchen får en optimal udnyttelse af kapaciteten, siger Leif Michael Larsen.


- TUR


 

facebook twitter