Svært at finde praktikplads

12. august 2009

De nyeste tal for praktikpladsstatistikken viser, at mange unge har svært ved at få en praktikplads.

Antallet af praktikpladssøgende elever stiger samtidig med, at virksomheder er tilbageholdende med at indgå nye uddannelsesaftaler.

For transport og logistikområdet er tendensen den samme, dog knap så dyster som for nogle af de øvrige brancher. Tværtimod ser det ud til, at der er kommet gang i uddannelsesaftalerne igen, på trods af, at der i januar var registeret et alarmerende fald på 23 % i indgåelsen af nye uddannelsesaftaler inden for transport- og logistik.

Selvom udviklingen går i den rigtige retning, er transport- og logistikbranchen endnu ikke helt tilbage på niveau med 2008. De nyeste tal viser, at der i øjeblikket er 9 % færre igangværende uddannelsesaftaler i forhold til sidste år.


Praktikpladsstatistikken opgjort ultimo maj 2009 viser følgende hovedtendenser:

  • På hele EUD-området er der indgået 10.259 uddannelsesaftaler i perioden fra 1. januar til 31. maj 2009. Det er et fald på 30 % i forhold til sidste år, hvor der var indgået 14.564 uddannelsesaftaler i samme periode.
  • Inden for transport og logistik er der indgået 592 uddannelsesaftaler i samme periode. Det er et fald på 5 % i forhold til samme tidspunkt sidste år, hvor der var indgået 624 uddannelsesaftaler pr. 31. maj 2008. I januar 2009 var dette fald opgjort til 23 %.
  • Bygge og anlæg har oplevet den største procentvise nedgang i antallet af indgåede aftaler med et fald på 47 % sammenlignet med samme periode sidste år. Efter Bygge og anlæg kommer Medieproduktion med et fald på 39 %, Merkantil med et fald på 38 % og Bil, fly og andre transportmidler med et fald på 36 %.
  • På hele EUD-området var der 64.006 igangværende uddannelsesaftaler opgjort den 31. maj 2009. Det er et fald på 4.094 aftaler eller 6 % i forhold til samme tidspunkt sidste år.
  • Inden for transport og logistik var der registreret 1.849 igangværende uddannelsesaftaler. Det er et fald på 9 % i forhold til sidste år. Ved udgangen af januar 2009 var dette tal opgjort til 11 %.
  • På hele EUD-området var der 5.587 praktikpladssøgende elever ultimo maj 2009. Det er en stigning på 1.466 eller 36 % i forhold til samme tidspunkt sidste år.
  • På transport og logistikområdet var der 156 praktikpladssøgende elever registreret pr. 31. maj 2009. Det er en stigning på 61 % i forhold til 2008, hvor der var opgjort 97 praktikpladssøgende.
  • Der var 2.340 elever i skolepraktik ultimo maj 2009 på hele EUD-området. Det er en stigning på 755 elever eller 48 % i forhold til samme tidspunkt sidste år.
  • Inden for transport og logistik var der ved udgangen af maj 2009 76 elever i skolepraktik. Det er en stigning på 57 elever eller 300 % på et år.

 

 Læs mere og se hele statistikken på undervisningsministeriets hjemmeside - Klik her -

 -  TUR


 

facebook twitter