Hjælp ved praktisk prøve (kategori B/E eller D/E)

10. december 2009

Rigspolitiet har præciseret, hvor meget hjælp en elev til kørekort B/E eller D/E må få af kørelæreren i forbindelse med den praktiske prøve, som skal indledes med sammenkobling af de to køretøjer.

For elever, der er påbegyndt uddannelsen til kørekort B/E og D/E efter den 1. oktober 2010, er der krav om, at de skal indlede køreprøven med at koble vogntoget sammen. Ved denne manøvre må kørelæreren (eller en anden person) vejlede om afstanden mellem bil og påhængskøretøj.

Rigspolitiet har i en skrivelse præciseret rammerne for denne vejledning, hvor det fremhæves at:

  • kørelæreren eller en anden person under sammenkoblingsmanøvren (kategori B/E og kategori D/E) må være behjælpelig med at informere om afstanden mellem personbil og påhængskøretøj ved hjælp af tegn og /eller anvisninger. Når køretøjerne er placeret således, at videre tilkobling kan foretages, må der ikke hjælpes yderligere.
  • kørelæreren eller en anden person kan informere om afstanden mellem personbilen og påhængskøretøjet både i længderetning og til siden med tegn og/eller verbale anvisninger. Når ansøgeren befinder sig ved påhængskøretøjet er det endvidere tilladt at løsne påhængskøretøjets parkeringsbremse for at foretage en afsluttende kobling.
     

Rigspolitiets skrivelse kan downloades nedenfor:

Rigspolitiets skrivelse

-TUR

facebook twitter