Ingen mangel på praktikpladser

4. december 2009

Mens der på landsplan er meldinger om en voldsom praktikpladsmangel, er situationen helt anderledes i Kolding. Her oplever man tværtimod et stigende antal praktikpladser. Det skyldes en målrettet og effektiv indsats udført af Kolding Tekniske Skole, HANSENBERG.

De seneste praktikpladstal fra Undervisningsministeriet viser, at der på landsplan stadig er mange unge, der står i kø til en praktikplads inden for erhvervsuddannelserne. Ved udgangen af september 2009 var der 5.407 praktikpladssøgende elever. Det er en stigning på 2.064 eller 62 % i forhold til samme periode sidste år. Inden for transport og logistik viser tallene også lange ventelister. Pr. 30. september var der registreret 151 praktikpladssøgende elever, hvilket er en stigning på 35 % i forhold til samme periode sidste år.

Brugerservice på HANSENBERG
Men virkeligheden ser helt anderledes ud på Kolding Tekniske Skole, HANSENBERG, der i 2006 indførte "Brugerservice" - skolens egen praktikpladsrådgivning. Brugerservice består af 12 praktikpladskonsulenter, der alle er faglærere på skolen, og de har skabt en solid kontakt til områdets virksomheder. Det skriver Undervisningsministeriet i et nyhedsbrev.

Som faglærere har konsulenterne et helt særligt fag- og branchekendskab, der i høj grad kvalificerer deres rådgivning af elever og virksomheder. Konsulenterne tilbyder bl.a. virksomhederne hjælp til udarbejdelse af uddannelsesplaner, aktivitetsplaner, kontraktspørgsmål og oplæringsmetoder. Derudover assisterer konsulenterne også ved det administrative, som mange små virksomheder kan have svært ved at overskue.

Der hersker ingen tvivl om, at den målrettede indsats har båret frugt hos HANSENBERG, hvor virksomhederne gennem Brugerservice er blevet en fast del af skolens dagligdag. Det har banet vejen frem for flere praktikpladser.

Læs mere om Brugerservice i Undervisningsministeriets nyhedsbrev - klik her.

Se den seneste praktikpladsstatistik fra Undervisningsministeriet - klik her.

- TUR

facebook twitter