Ny kursusportal på trapperne

1. december 2009

Undervisningsministeriet lancerer den 1. januar 2010 en helt ny kursusportal: www.efteruddannelse.dk.

1. januar 2010 åbner portalen for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Portalen giver kursister og virksomheder overblik over alle udbudte AMU kurser. Derudover bliver der mulighed for online tilmelding.

Udviklingen af portalen foregår i tre faser og giver i løbet af 2010-11 også mulighed for onlinebetaling, registrering af fravær samt digital ansøgning om VEU-godtgørelse.

Aktivitetsplan for efteruddannelse.dk

Efteruddannelse.dk udvikles som et projekt i 3 faser efter følgende aktivitetsplan:

Fase 1: Online kursuskatalog og digital kursustilmelding idriftsættes 1. januar 2010.

Fase 2: Onlinebetaling forventes idriftsat 1. juli 2010 og online registrering af fravær forventes idriftsat 1. oktober 2010.

Fase 3: Fuldt digitaliseret VEU-ansøgning forventes idriftsat 1. juli 2011.

-TUR


 

facebook twitter