TUR ønsker alle samarbejdspartnere en god jul og godt nytår

22. december 2009

TUR sender hermed en jule- og nytårshilsen til alle samarbejdspartnere: nationale og internationale organisationer, skoler, virksomheder, myndigheder og uddannelsesfolk med tilknytning til transportbranchen.

2009 blev et travlt år for transportuddannelsesområdet. "Ikke blot oplevede vi en massiv efterspørgelse på uddannelse, affødt af den økonomiske krise, som betød stor travlhed i uddannelsessystemet. En efterspørgelse som skolerne kvalificeret har imødekommet", fortæller TURs sekretariatschef Hans Christiansen.

Samtidig blev 2009 også et år, hvor en række store spørgsmål blev sat på dagsordenen:

  • fastlæggelse af nyt udbud i AMU til ikrafttræden pr. 1. januar 2010
  • etablering af VEU-centre
  • revision af erhvervsuddannelserne inden for transportområdet

Sidstnævnte har netop betydet udstedelse af ny bekendtgørelse for TURs erhvervsuddannelser, som således skulle give bedre rammer for arbejdet i 2010.

Udbudsrunden i 2009 involverede alle TURs brancheudvalg og råd, og der blev lagt et stort arbejde i at sikre et retfærdigt og hensigtsmæssigt udbud. Det samme gjorde sig gældende for den bundne opgave at indsnævre antallet af fremtidige udbydere med henblik på styrkelse af kvaliteten af udbuddet. Organisationerne i TUR gjorde en stor indsats for at sikre, at uddannelsesudbuddet i de kommende år kan fungere på skoler, som varetager AMU programmets intentioner på bedste vis.

I forbindelse med det kommende udbud i AMU, opbygningen af de nye VEU-centre og de nye vilkår for drift og markedsføring, må det forventes, at 2010 på mange måder bliver lige så travlt et år som 2009.

Hans Christiansen lykønsker de 13 nye VEU-centre og påpeger, at der er tale om skoler, der alle er kendt for en solid indsats i AMU-systemet. TUR vil støtte skolerne i det kommende arbejde og medvirke til at sikre det hensigtsmæssige udbud, således at transportbranchen tilføres uddannelser på et kvalitativt højt niveau og således, at efterspørgelse imødekommes fleksibelt og uden unødige ventetider.

TUR ser frem til det fortsatte tætte samarbejde mellem branchen og uddannelsesinstitutionerne. Og TUR vil i det kommende år arbejde for at sikre, at transportbranchen tilføres de nødvendige, relevante og bedste uddannelser i såvel AMU som EUD.

God jul og godt nytår!

-TUR

facebook twitter